Výsledky volieb do Európskeho parlamentu

Počet osôb zapísaných do zoznamu voličov: 483

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 63

Počet odovzdaných obálok: 63

Počet platných odovzdaných hlasov spolu: 63

Účasť voličov vo voľbách v %: 13,04

 

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Jastrabá - XIII. kolo

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra OBCE JASTRABÁ

XIII. kolo

OBEC JASTRABÁ

Obecné zastupiteľstvo v Jastrabej v súlade s § 18 a ods. 4 a ods. 8 písm. a) zák. č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, v znení  neskorších predpisov a na základe uznesenia  OZ  č. 12  zo dňa 20. 05. 2013

 

Deň matiek - 11.05.2014 o 15.00 hod. v sále KD v Jastrabej

Všetky mamy, mamičky, staré mamy srdečne pozývame na príjemné posedenie pri príležitosti Dňa matiek, ktoré sa bude konať v sále KD v Jastrabej dňa 11.05.2014 o 15.00 hod.

 

Vojtech Sklenár, starosta obce

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Jastrabá - XII. kolo

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra OBCE JASTRABÁ

XII. kolo

OBEC JASTRABÁ

Obecné zastupiteľstvo v Jastrabej v súlade s § 18 a ods. 4 a ods. 8 písm. a) zák. č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, v znení  neskorších predpisov a na základe uznesenia  OZ  č. 12  zo dňa 20. 05. 2013

 

Výberové konanie na rekonštrukciu prístupového chodníka do ZŠ s MŠ

       Obec Jastrabá vyhlasuje výberové konanie na rekonštrukciu prístupového chodníka do ZŠ s MŠ v Jastrabej o výmere 84 m2. Obhliadka sa uskutoční dňa 12.05.2014 v čase o 9:00 hod. na obecnom úrade v Jastrabej.

 

Vojtech Sklenár, starosta obce

 

V Jastrabej dňa  02.04.2014

 

 

 

Syndikovať obsah