Návrh Dodatku č.1, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.9/2012 o poskytovaní príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku pri nástupe dieťaťa do 1.triedy ZŠ

NÁVRH

 

Dodatok č. 1

ktorým sa mení a dopĺňa

VZN obce Jastrabá č. 9/2012 o poskytovaní príspevku pri narodení dieťaťa a

príspevku pri nástupe dieťaťa do 1. triedy ZŠ

 

MENÍ SA:

Úcta k starším - oznam

         Obecný úrad v Jastrabej pozýva občanov dňa 26.10.2014 (nedeľa) o 15.00 hod. do kultúrneho domu v Jastrabej na príjemné posedenie pri príležitosti úcty k starším.

 

Vojtech Sklenár, starosta obce

V Jastrabej dňa 20.10.2014

 

Dni jesennej čistoty - oznam

         Obecný úrad v Jastrabej oznamuje občanom, že v čase od 24. októbra 2014 – 27. októbra 2014 budú v obci Jastrabá pristavené veľkokapacitné kontajnery na zber odpadu. Tieto kontajnery budú využité v rámci jesenného upratovania, kedy sa občania môžu zbaviť prebytočného odpadu, ktorý sa nachádza v domácnostiach.

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce v Jastrabej 15. novembra 2014

       Miestna volebná komisia v Jastrabej  podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:

 

1.   Beata Beňová, Mgr., 43 r., robotníčka, Jastrabá 215, nezávislá kandidátka

2.   Pavol Mojžiška, 52 r., majster odborného výcviku, Jastrabá 204, nezávislý kandidát

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Jastrabej 15. novembra 2014

       Miestna volebná komisia v Jastrabej podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:

 

1.    Jaroslav Cabánik, 41r., živnostník, Jastrabá 128, SNS

2.    Jaroslav Cabánik, 65 r., dôchodca, Jastrabá 186, SMER-SD

Oznámenie o zvolaní obecného zastupiteľstva - 24.september 2014 (streda) o 17:00 hod.

Obec Jastrabá, Jastrabá č. 130,  967 01  Kremnica

 

O Z N Á M E N I E

V súlade s § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam  zasadnutie OZ Jastrabá.

Termín konania: 24. september 2014 o 17.00 hod

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Jastrabá - XVII.kolo

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra OBCE JASTRABÁ

XVII. kolo

OBEC JASTRABÁ

Obecné zastupiteľstvo v Jastrabej v súlade s § 18 a ods. 4 a ods. 8 písm. a) zák. č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, v znení  neskorších predpisov a na základe uznesenia  OZ  č. 12  zo dňa 20. 05. 2013

 

Syndikovať obsah