POĎAKOVANIE STAROSTU

         Touto cestou sa chcem poďakovať pani Márii Vrbovej, Jastrabá 8,  Ing. Jaroslavovi Vrbovi, Jastrabá 8, Emílii Zaťkovičovej, Jastrabá 227 a Márii Chovanovej, Jastrabá 79 za pomoc pri prácach na skrášľovaní priestoru pred obecným úradom.

 

 Vojtech Sklenár, starosta obce

 V Jastrabej dňa 03.10.2016

 

 

 

 

Oznam - výberové konanie

    Obec Jastrabá vyhlasuje výberové konanie na rekonštrukciu miestnej komunikácie v Jastrabej (asfaltovanie) - miestna komunikácia na konci Novej ulice o výmere cca 260 m2.

Ponuky môžete zasielať na Obecný úrad v Jastrabej do 21.10.2016.

Bližšie informácie poskytne starosta obce.

 

Vojtech Sklenár, starosta obce

 

V Jastrabej dňa 07.10.2016

Oznámenie o zvolaní obecného zastupiteľstva - 04. október 2016 (utorok) o 17:00 hod.

Obec Jastrabá, Jastrabá č. 130, 967 01 Kremnica

 

O Z N Á M E N I E

 

  V súlade s § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie OZ Jastrabá.

 

Termín konania: 04. október 2016 o 17.00 hod.

Miesto konania: zasadačka Obecného úradu v Jastrabej

Syndikovať obsah