OZNAM - OBECNÁ KNIŽNICA

 

        Obecný úrad v Jastrabej oznamuje občanom, že obecná knižnica bude počas letných prázdnin (01.07.2016 – 31.08.2016) zatvorená.

 

 

Vojtech Sklenár, starosta obce

 

V Jastrabej dňa  01.07.2016

Oznámenie o zvolaní obecného zastupiteľstva - 21. jún 2016 (utorok) o 17:00 hod.

Obec Jastrabá, Jastrabá č. 130, 967 01 Kremnica

 

O Z N Á M E N I E

 

      V súlade s § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie OZ Jastrabá.

 

Termín konania: 21. jún 2016 o 17.00 hod.

POĎAKOVANIE STAROSTU

      Touto cestou sa chcem poďakovať Slovenskému skautingu, 77. zbor Lesná zmes Jastrabá a ostatným spoluorganizátorom, ktorí pripravili Medzinárodný deň detí v obci Jastrabá – Rozprávkový les, ktorý sa konal 28.05.2016 na ihrisku Pod Skalou.

 

 

Vojtech Sklenár, starosta obce

V Jastrabej dňa 30.05.2016

Povinné očkovanie psov

      Oznamujeme občanom, že dňa 4. júna 2016 (sobota) sa od 8:00 hod. - 9:00 hod. pred Obecným úradom v Jastrabej

uskutoční povinné očkovanie psov starších ako 3 mesiace proti besnote.

 

Očkovacia látka účinná 1 rok : 7,00 €

Očkovacia látka účinná 2 roky: 14,00 €

Kompletná očkovacia látka:  18,00 €

Syndikovať obsah