POĎAKOVANIE STAROSTU

     Touto cestou sa chcem poďakovať Slovenskému skautingu, 77. zbor Lesná zmes Jastrabá a ostatným spoluorganizátorom, ktorí pripravili Mikuláša pre deti v obci Jastrabá.

 

Vojtech Sklenár, starosta obce

 

V Jastrabej dňa 16.12.2016

SSE-distribúcia, a.s. - Odpoveď na reklamáciu výpadkov elektriny pre domácnosti v obci Jastrabá

Vážený zákazník,

odpovedáme na Váš email zo dňa 22.11.2016.

Predmetom Vašej reklamácie je odstránenie častých výpadkov v dodávke elektriny pre domácnosti v obci Jastrabá, odberné miesto EIC 24ZSS6223714000W.

OZNAM - OBECNÁ KNIŽNICA od 1.1.2017 zatvorená.

 

       Obecný úrad v Jastrabej oznamuje občanom, že obecná knižnica bude od 01.01.2017 zatvorená.

 

                                                                                               Vojtech Sklenár

Oznam - výberové konanie na dodávku cestných panelov

 

      Obec Jastrabá vyhlasuje výberové konanie na dodávku cestných panelov o rozmeroch 300 x 200 x 15 cm o množstve 100 ks. Panely môžu byť aj použité (v zachovalom stave).

Ponuky môžete zasielať na Obecný úrad v Jastrabej do 15.01.2017.

Bližšie informácie poskytne starosta obce.

 

Oznam - výberové konanie na vypracovanie projektovej dokumentácie

 

       Obec Jastrabá vyhlasuje výberové konanie na vypracovanie projektovej dokumentácie prívodu pitnej vody k plánovanej IBV výstavbe (6 rodinných domov) podľa vypracovanej urbanisticko-architektonickej štúdie.

Ponuky môžete zasielať na Obecný úrad v Jastrabej do 15.01.2017.

 

Bližšie informácie poskytne starosta obce.

 

Oznámenie o zvolaní obecného zastupiteľstva - 19.december 2016 (pondelok) o 17:00 hod.

Obec Jastrabá, Jastrabá č. 130, 967 01 Kremnica

 

O Z N Á M E N I E

 

      V súlade s § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie OZ Jastrabá.

 

Termín konania: 19. december 2016 o 17.00 hod.

Miesto konania: zasadačka Obecného úradu v Jastrabej.

Syndikovať obsah