Oznámenie o zvolaní obecného zastupiteľstva - 27. február 2019 (streda) o 17:00 hod.

Obec Jastrabá, Jastrabá č. 130, 967 01 Kremnica

 

O Z N Á M E N I E

 

      V súlade s § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie OZ Jastrabá.

 

Termín konania: 27. február 2019 o 17:00 hod.

Miesto konania: zasadačka Obecného úradu v Jastrabej.

Zoznam kandidátov na prezidenta SR 2019 - 16. marca 2019

    1.   Béla BUGÁR, Ing., 60 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Šamorín

    2.   Zuzana ČAPUTOVÁ, Mgr., 45 r., advokátka, Pezinok

    3.   Martin DAŇO, 42 r., novinár, Bratislava

    4.   Štefan HARABIN, JUDr., 61 r., sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Bratislava

Fašiangy - 23.02.2019

                       

VOĽBY PREZIDENTA SR 2019 - členovia volebných komisií

Doručenie oznámenia o delgovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie a žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu je možné na emailovú adresu: ocu@jastraba.eu 

Telefónne číslo: 045/67 333 22

Syndikovať obsah