Oznámenie o zvolaní obecného zastupiteľstva - 29. november 2019 (piatok) o 17:00 hod.

Obec Jastrabá, Jastrabá č. 130, 967 01 Kremnica

 

O Z N Á M E N I E


      V súlade s § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie OZ Jastrabá.

 

Termín konania: 29. november 2019 o 17:00 hod.

Zber elektroodpadu a nebezpečného odpadu: 10.10.2019 - 14.10.2019

 

      Obecný úrad v Jastrabej oznamuje občanom, že od 10.10.2019 – 14.10.2019 bude v obci Jastrabá na školskom dvore pri kotolni ZŠ pristavený kontajner na zber elektroodpadu a nebezpečného odpadu.

Syndikovať obsah