Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Žiari nad Hronom upozorňuje občanov

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru

v Žiari nad Hronom

  

                                                                               UPOZORŇUJE OBČANOV

Oznam - čerpanie dovolenky

 

         Obecný úrad v Jastrabej oznamuje občanom, že v čase od 21.12.2018 – 02.01.2019 bude obecný úrad zatvorený, a to z dôvodu čerpania dovolenky.

 

 

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

Obec Jastrabá, Jastrabá č. 130, 967 01 Kremnica

 

P O Z V Á N K A

 

V zmysle § 13 ods.4 písm. a) zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

Termín konania: 10. december 2018 o 17:00 hod.

Miesto konania: zasadačka Obecného úradu v Jastrabej.

Syndikovať obsah