Vitajte na novej stránke obce Jastrabá

Nová stránka obce Jastrabá vznikla začiatkom marca 2011. Neustále na nej pracujeme a dopĺňame nové informácie. Budeme radi ak nám aj Vy pomôžete zlepšiť jej kvalitu svojimi pripomienkami na fóre v téme obecná stránka. 

Aktuality

Návrh VZN obce Jastrabá č. 2/2016 o určení školského obvodu základnej školy na území Obce Jastrabá

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Jastrabá

o určení školského obvodu základnej školy

na území Obce Jastrabá č. 2/2016

 

Jastrabá Agro s.r.o., Horná Ždaňa - oznam

Spoločnosť Jastrabá Agro s.r.o. Horná Ždaňa oznamuje občanom, že bude dňa 25.08.2016 (štvrtok) vyplácať nájom za pôdu, a to od 14:00 - 16:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Jastrabej.

OZNAM - OBECNÁ KNIŽNICA

 

        Obecný úrad v Jastrabej oznamuje občanom, že obecná knižnica bude počas letných prázdnin (01.07.2016 – 31.08.2016) zatvorená.

 

 

Vojtech Sklenár, starosta obce

 

V Jastrabej dňa  01.07.2016

Oznámenie o zvolaní obecného zastupiteľstva - 21. jún 2016 (utorok) o 17:00 hod.

Obec Jastrabá, Jastrabá č. 130, 967 01 Kremnica

 

O Z N Á M E N I E

 

      V súlade s § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie OZ Jastrabá.

 

Termín konania: 21. jún 2016 o 17.00 hod.

POĎAKOVANIE STAROSTU

      Touto cestou sa chcem poďakovať Slovenskému skautingu, 77. zbor Lesná zmes Jastrabá a ostatným spoluorganizátorom, ktorí pripravili Medzinárodný deň detí v obci Jastrabá – Rozprávkový les, ktorý sa konal 28.05.2016 na ihrisku Pod Skalou.

 

 

Vojtech Sklenár, starosta obce

V Jastrabej dňa 30.05.2016