Zber elektroodpadu a nebezpečného odpadu: 10.10.2019 - 14.10.2019

 

      Obecný úrad v Jastrabej oznamuje občanom, že od 10.10.2019 – 14.10.2019 bude v obci Jastrabá na školskom dvore pri kotolni ZŠ pristavený kontajner na zber elektroodpadu a nebezpečného odpadu.

Dni jesennej čistoty: 10.október 2019 - 14.otóber 2019

O Z N A M

 

         Obecný úrad v Jastrabej oznamuje občanom, že v čase od 10. októbra 2019 – 14. októbra 2019 budú v obci Jastrabá pristavené veľkokapacitné kontajnery na zber odpadu. Tieto kontajnery budú využité v rámci jesenného upratovania na odvoz prebytočného odpadu, ktorýsa nachádza v domácnostiach. Do veľkokapacitných kontajnerov patrí:

Oznámenie o zvolaní obecného zastupiteľstva - 04. september 2019 (streda) o 18:00 hod.

Obec Jastrabá, Jastrabá č. 130, 967 01 Kremnica

 

O Z N Á M E N I E

 

      V súlade s § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie OZ Jastrabá.

 

Termín konania: 04. september 2019 o 18:00 hod.

Syndikovať obsah