Oznámenie o zvolaní obecného zastupiteľstva - 04. september 2019 (streda) o 18:00 hod.

Obec Jastrabá, Jastrabá č. 130, 967 01 Kremnica

 

O Z N Á M E N I E

 

      V súlade s § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie OZ Jastrabá.

 

Termín konania: 04. september 2019 o 18:00 hod.

Oznámenie o zvolaní obecného zastupiteľstva - 26. jún 2019 (streda) o 17:00 hod.

Obec Jastrabá, Jastrabá č. 130, 967 01 Kremnica

 

O Z N Á M E N I E

 

      V súlade s § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie OZ Jastrabá.

 

Termín konania: 26. jún 2019 o 17:00 hod.

Poďakovanie sponzorom - MDD 02.06.2019

ĎAKUJEME  SPONZOROM PODUJATIA - MDD  02.06.2019

 

Prievidzké pekáre a cukrárne, a.s.

GROTTO, a.s.

Syndikovať obsah